Katused

katused

Katused – hoone ülaosa katted, mis kaitsevad vihma, lume, päikesevalguse, tuule ja äärmuslike temperatuuride eest. Katuseid on tehnilistest, majanduslikest või esteetilistest kaalutlustest tulenevalt ehitatud väga erineval kujul: lamedad, kald-, võlv-, kuplikujulised või kombineeritud.

Algelised katused

Varaseimad inimeste ehitatud katused olid tõenäoliselt õlgkatused, mis olid valmistatud õlgedest, lehtedest, okstest või pilliroost. Need asetati kalde alla, et sademed saaksid neilt ära voolata. Koonilised rookatused on selle tüübi hea näide ning neid kasutatakse Aafrika maapiirkondades ja mujalgi laialdaselt. Lõpuks hakati kasutama jämedaid oksi ja puitu, mille vahele suruti savi või mõni muu suhteliselt mitteläbilaskev aine. Nende materjalidega olid võimalikud viil- ja lamekatused. Ehitamiseks kasutatava tellise ja tahutud kivi leiutamisega tekkisid põhilised katusevormid kuppel- ja võlvkatused.

Katusetüübid

Kaks peamist tüüpi katused on lamekatused ja kaldkatused. Lamekatuseid on ajalooliselt laialdaselt kasutatud Lähis-Idas, Ameerika edelaosas ja mujal, kus kliima on kuiv ja vee ärajuhtimine katuselt on seega teisejärguline. Lamekatused tulid Euroopas ja Ameerikas laialdaselt kasutusele 19. sajandil, mil uued veekindlad katusekattematerjalid ning konstruktsiooniterase ja betooni kasutamine muutsid need praktilisemaks. Peagi muutusid lamekatused ladude, büroohoonete ja muude ärihoonete, aga ka paljude elamute katmiseks kõige sagedamini kasutatavaks tüübiks.

Kaldkatused

Kaldkatuseid on palju erinevaid. Lihtsamad on ühe kaldega katused. Kahe kaldega katused, mis moodustavad A- või kolmnurga, nimetatakse viilkatusteks. Seda tüüpi katuseid kasutati juba Vana-Kreeka templites ning see on olnud Põhja-Euroopa ja Ameerika kodumaise arhitektuuri põhiosa sajandeid. See on endiselt väga levinud katusevorm. Kelpkatused on viilkatused, millel on vertikaalsete otste asemel kaldu kõik otsad. Neid kasutati tavaliselt Itaalias ja mujal Lõuna-Euroopas ning nüüd on need Ameerika majades väga levinud vorm. Viil- ja kelpkatuseid saab kasutada ka keerukama planeeringuga kodudes. Eelmainitud katusetüübid võivad anda pööningu- või muud ruumi juurde ilma tervet lisakorrust välja ehitamata. Neil võib olla ka tugev esteetiline atraktiivsus.

Võlvkatused

Võlvik on paralleelne kaarte jada, mida kasutatakse katuste moodustamiseks, kõige levinum vorm on silindriline või tünnvõlv. Võlvid tõusid gooti arhitektuuris suuremalt esile. Kuppel on poolkerakujuline struktuur, mis võib toimida katusena. Kuplid on katnud mõnda Vana-Rooma, islami ja keskaegse lääne arhitektuuri kõige grandioossemaid ehitisi. Võlvid ja kuplid ei vaja tugikarkassi otse võlvi all, kuna need põhinevad kaare põhimõttel, kuid lame- ja viilkatused vajavad sageli sisemist tuge, nagu fermid või muud toestused. Sõrestik on konstruktsioonielement, mis koosneb ühes tasapinnas paiknevatest kolmnurkadest. Kuni 19. sajandi alguseni valmistati selliseid tugikarkasse puittaladest, mõnikord väga keerulistes süsteemides. Selliseid raskeid puidust tugisüsteeme on enamjaolt asendanud teras ja raudbetoon, lisaks on need materjalid võimaldanud välja töötada uusi ja dramaatilisi katusevorme. Terasvarrastega tugevdatud betoonist õhukese kestaga katused võivad toota kupleid ja tünnvõlvi, mis ulatuvad tohututesse ruumidesse, pakkudes staadionitele ja amfiteatritele takistamatut sisevaadet. Geodeetiline kuppel on kuplivormi moodne konstruktsioonivariant.

Kuidas toimivad katused?

Katuste väliskate peab vältima vihma või muude sademete tungimist hoonesse. Katusekatteid on kaks peamist rühma. Üks rühm koosneb veekindlast membraanist või kilest, mis kantakse peale vedelikuna ja mis tõrjub vett oma täieliku läbilaskmatuse tõttu pärast kuivamist. Tõrv, mida kasutatakse katusekatte katmiseks, on selle tüübi peamine näide. Teine rühm koosneb veekindlast materjalist tükkidest, mis on paigutatud nii, et vesi ei pääseks otse läbi nende tükkide vaheliste ühenduste. Sellesse rühma kuuluvad erinevatest materjalidest valmistatud katusesindlid, küpsetatud savist või kiltkivist plaadid ning terasest, alumiiniumist, pliist, vasest või tsingist gofreeritud lehed. Lamekatused on tavaliselt kaetud katusepaki ja tõrvaga, kaldkatused aga katusesindli või plekiga.